Aktivno traženje posla: Najbolje rešenje koje daje rezultate

Aktivno traženje posla: Najbolje rešenje koje daje rezultate

Nezavisno o tome da li ste zaposleni i želite da pronađete radno mesto čiji će uslovi bolje odgovoriti na vaše potrebe u domenu finansija, ambicija, odnosno interesovanja ili niste u radnom odnosu i želite to da promenite, potraga za poslom sama po sebi predstavlja svojevrstan posao, zarad čega je potrebno ispratiti određene korake, ispuniti uslove i istovremeno formirati jasnu sliku svoje željene karijere.

U tekstu koji sledi ćemo se, stoga, baviti upravo pitanjem zaposlenja, odnosno najboljih načina na koje možete stići do željenih rezultata u ovom pogledu.

Pratite aktuelnosti na trištu rada

Prvi i osnovni korak ka uspešnom zaposlenju jeste praćenje ponuda na tržištu rada, odnosno redovno informisanje u vezi sa ponudom poslodavaca i zahtevima za radne pozicije koje vas interesuju. Načinitie selekciju radnih mesta čije kriterijume zadovoljavate svojim formalnm obrazovanjem i radnim iskustvom, odnosno pozicija koje imaju potencijal da odgovore na vaše potrebe i interesovanja, te pokušajte da budete u toku da ne biste propustili neku dobru priliku. Redovno praćenje stranica na kojima izlaze najaktuelniji oglasi za posao će vam takođe pomoći da steknete jasniju sliku u vezi sa eventualnim potrebama za samousavršavanje, te na osnovu najčešćnih uslova koje postavljaju kompanije možete odlučiti da upišete neki dodatni kurs i postanete bolji kandidat za zaposlenje na nekoj od pozicija koje vas interesuju.

Radite na svojim kvalifikacijama

Ukoliko ste ambiciozni i imate određene ciljeve u pogledu karijere, svakako je preporučljivo da radite na svojim kvalifikacijama, odnosno na sticanju sertifikata, znanja i veština koje će učiniti vašu aplikaciju atraktivnijom i povećati vaše šanse za poslovni napredak. U zavisnosti od oblasti za koju ste stručni i u kojoj tražite zaposlenje, prosudite da li ćete se fokusirati na sticanje novih znanja iz oblasti jezika, modernih tehnologija, poslovne komunikacije i tako dalje. Raspitajte se u vezi sa kursevima koji vam odgovaraju kako u pogledu sadržaja tako i u pogledu vremena koje možete izdvojiti za njihovo pohađanje, prisustvujte seminarima i predavanjima i sve to uključite u vašu radnu biografiju, čije sastavljanje takođe predstavlja veoma važnu stavku na vašem putu ka željenom radnom mestu.

Sastavite preglednu i relevantnu radnu biografiju

Vaš prvi kontakt sa potencijalnih poslodavcem je vaša radna biografija, koja bi trebalo da bude pregledna i da sadrži relevantne podatke u vezi sa vašim kvalifikacijama za poziciju za koju konkurišete. Veoma je važno da prosudite koje veštine, znanja i radna iskustva najviše idu u prilog vama kao dobrom kandidatu za dato radno mesto i strateški istaknete upravo ove stavke u okviru vaše aplikacije. Potrudite se da izbegnete takoreći digresije u okviru vaše biografije, što u ovom kontekstu znači da ne pridajete previše značaja onim tačkama koje nisu u vezi za zahtevima za datu poziciju. Ukoliko je vaše formalno obrazovanje direktno u vezi sa radnim mestom koje vas interesuje, dajte mu prednost u odnosu na radno iskustvo i obrnuto. Isto učinite i prilikom prikazivanja vaših dodatnih veština, znanja i sertifikata. Dobro bi bilo da svoj CV prilagodite na ovaj način svakom radnom mestu za koje konkurišete, dakle da prođete kroz listu zaduženja i uslova za kandidate koji su prikazani u oglasu za posao i po potrebi izmenite redosled informacija o sebi koje ćete podeliti sa poslodavcem na ovaj način, te i eventualno uključite odnosno isključite određene stavke.

Uključite propratno i motivaciono pismo u vašu aplikaciju

Prilikom svake aplikacije za posao, propratno i motivaciono pismo imaju ulogu da povećaju vaše šanse za poziv na intervju. Propratno pismo je zapravo gotovo neodvojiv deo prijave za posao i ima ulogu da prati informacije navedene u okviru radne biografije. Ovaj prateći dokument bi trebalo da vodi poslodavca kroz vaš CV i sve relevantnije stavke opširnije prikaže. Motivaciono pismo, s druge strane, je manje formalno, odnosno ima ličnu prirodu i ovde imate priliku da se direktnije obratite poslodavcu i predstavite sebe u onom svetlu u kojem želite da vas on vidi. U okviru motivacionog pisma možete govoriti o onome što predstavlja vašu motivaciju za rad, o svojim ciljevima i razlozima zbog kojih smatrate da ste baš vi pravi izbor i dobar kandidat za dato radno mesto. Bilo bi dobro da u ovom pismu pokažete da ste upoznati sa radom kompanije u kojoj želite zaposlenje i predstavite načine na koje biste mogli kao zaposleni doprineti njenom uspešnom poslovanju.

Pripremite se za intervju

Sam poziv za intervju znači da ste sve prethodne korake načinili zaista valjano i da ste sebe uspešno predstavili kao dobrog kandidata za posao. Intervju je vaša prilika da sve ono što je u vašoj biografiji i motivacionom pismu ukazalo poslodavcu na to da imate potencijal da svojim radom doprinesete njegovom poslovanju i potvrdite. Ne biste li se dobro pripremili za intervju, potrebno je da se informišete u vezi sa radom kompanije, što mahom možete učiniti preko pretrage njenog sajta, a takođe pokušajte i da prikupite određene informacije o najčešćim pitanjima na intervjuima za posao i razmislite o tome kako biste na njih odgovorili. Još jednom, pre intervjua, pregledajte zahteve radnog mesta prikazane u oglasu za posao od kojeg ste i pošli, dakle na osnovu kojeg ste aplicirali, i možete pretpostaviti da će tok razgovora biti usmeren ka tome da poslodavac potvrdi vaše kvalifikacije. Poslodavac će takođe pokušati da stekne uvid u to da li ćete se uklopiti u dinamiku rada i tim u kojem biste radili, te se pripremite i na pitanja u vezi sa vašom kolegijalnošću, otvorenošću za saradnju i načinima na koje pristupate radnim zadacima generalno. Budite odmereni u vezi sa komentarima o vašem prethodnom poslodavcu i nemojte isticati eventualna nezadovoljstva povodom vašeg prethodnog angažmana, već se fokusirajte na svoje ciljeve u vezi sa poslovnim napretkom i razloge zbog kojih smatrate da bi vam ovaj novi angažman više odgovarao.

Potraga za poslom nije lak zadatak i ukoliko stremite ka poslovnom uspehu i napretku, želite da budete zadovoljni svojom karijerom i zaposlite se na poziciji koja će vas motivisati i doprineti vašem osećaju ostvarenosti na ovom planu, vrlo je važno da pristupite ovom procesu postupno i pažljivo. Nemojte postati malodušni ukoliko već prvih nekoliko konkursa ne donesu željeni rezultat, već imajte na umu da je istrajnost prilikom potrage za posao, kao i u svim ostalim domenima života, ključ uspeha.

KOMENTARIŠI