Aktuelan program prevencije zloupotrebe droga u školama u Požarevcu

Aktuelan program prevencije zloupotrebe droga u školama u Požarevcu

U Zavodu za javno zdravlje Požarevac trenutno je aktuelan program koji je posvećen prevenciji zloupotrebe droga u školama, u organizaciji više ministarstava, a Zavod je glavni koordinator za Braničevski i Podunavski okrug

U Zavodu za javno zdravlje Požarevac trenutno je aktuelan program koji je posvećen prevenciji zloupotrebe droga u školama, u organizaciji više ministarstava, a Zavod je glavni koordinator za Braničevski i Podunavski okrug.

Kako je rekla direktorka ovog zavoda, Ana Jovanović, dobra saradnja sa pomenutim institucijama i usaglašenost oko istih principa obezbeđuje pravi put i odgovor na savremene uslove života u skladu sa novim standardima prevencije, piše Danas.

„U delokrugu rada Zavoda je i kontrola vode u vodovodima, bazenima i kupalištima. Voda iz vodovoda u Požarevcu kontroliše se 6 puta mesečno na 11 tačaka. Na osnovu dobijenih analiza, zaključak je da je voda higijenski ispravna, odnosno zdravstveno bezbedna. Voda u Kostolcu kontroliše se 3 puta mesečno na 7 tačaka, a takođe se i za nju može reći da je zdravstveno bezbedna“, rekla je Jovanović.

Na osnovu ugovora sa TE-KO Kostolac, Zavod je vršio kontrolu kvaliteta vode za piće u seoskim vodovodima Bradarac, Kličevac i Drmno. Ostala seoska naselja snabdevaju se vodom iz sopstvenih bunara koji zakonski ne podležu obaveznom kontrolisanju. Što se tiče bazena, kontroliše se voda bazena u Požarevcu i Zabeli, u Ždrelu, u pet bazena „Silver Lake“ na Srebrnom jezeru, u Golupcu, Stamnici i Šapinu. Kontroal se obavlja jednom nedeljno u sezoni kupanja, u kojoj je ove godine voda svuda bila ispravna.

„Kontrola kupališta ove godine obuhvatila je tri plaže na Srebrnom jezeru: Gradištansku, Požarevačku i Zatonjsku, kao i Topoljar kod Kostolca. Na Srebrnom jezeru kontrola je na 15 dana od maja do septembra, a u Kostolcu na mesec dana od juna do avgusta. Voda na Topoljaru bila je ispravna, a na Srebrnom jezeru promenljivog kvaliteta, što je uobičajno za to kupalište. U poslednjem uzorkovanju početkom septembra 2018. voda za kupanje na sve tri plaže bila je ispravna za kupanje“, rekla je direktorka.

U delokrugu rada Zavoda je i praćenje zaraznih bolesti. U 2017. godini na području Braničevskog okruga bilo je prijavljeno 9.668 zaraženih, najviše od respiratornih bolesti – 92,8 odsto. Tri najčešće zarazne bolesti bile su influenca, varičela i dijareja. U odnosu na prethodnu godinu, u 2017. godini beleži se niža stopa mortaliteta od zaraznih bolesti. U okrugu su od njih umrle tri osobe, po jedna od tuberkuloze, gripa i od virusne pneumonije.

„U grupi bolesti koje se mogu prevenirati vakcinama, u 2017. godini registrovano je 19 obolelih, bez smrtnog ishoda. U prošloj godini bile su tri epidemije, što je više nego 2016.godine. U dve epidemije put prenosa bio je vazdušno -kapljični, a u jednoj alimentarni. U ovoj godini zapaža se bolje prijavljivanje zaraznih bolesti, i bolja je saradnja sa državnim i privatnim zdravstvenim sektorom u nadzoru nad ovim bolestima“, rekla je Jovanović.

Na osnovu svega iznetog, sledi zaključak da je epidemiološka situacija zaraznih bolesti na teritoriji Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga u 2017. godini uobičajena. Za period januar- jun 2018. imunizacija se odvija po planu. Obuhvat imunizacijom svim vakcinama prema kalendaru obavezne imunizacije je 98,71%, što je zadovoljavajuć postotak. Obuhvat imunizacijom MMR vakcinom je 92,5%, što još uvek nije dovoljno za adekvatan kolektivni imunitet, ali je bolje nego u prethodnom periodu.

„U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ za sprovođenje epidemiološkog nadzora nad groznicom Zapadnog Nila, u sezoni leto/jesen 2018. godine, od početka godine u Braničevskom okrugu prijavljeno je 45 obolelih, od kojih je pet preminulo. Najviše obolelih bilo je na području Požarevca, zatim u opštinama Petrovac, Veliko Gradište, Malo Crniće, Kučevo, Golubac i Žagubica. Oboleli su starosti 8-82 godine, ali najviše su stariji od 60 godina. Kod većine obolelih je registrovan i komorbiditet, najčešće hipertenzija, dijabetes i srčane bolesti“, rekla je direktorka.

Saradnja

Stručne službe Zavoda tesno sarađuju sa Lokalnim samoupravama oba Upravna okruga na čijoj teritoriji deluju, sa Ministarstvom zdravlja, sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a po potrebi i sa drugim ministarstvima i ustanovama .

Modernizacija

Stručne službe vode računa o stručnom obavljanju poslova i trude se da modernizacijom svojih kapaciteta budu uvek u žiži poslovanja, na opšte zadovoljstvo svih, kako zaposlenih tako i zdravih i bolesnih ljudi za koje spremno i savesno obavljaju sve vrste poslova iz delokruga rada Zavoda.

Bageri

Voda sa tzv. bagera kraj Požarevca se ne kontroliše zato što se ne zna vlasnik tih kupališta i zato što već duži niz godina Zavodu nije stigao zahtev ili ugovor za kontrolisanje. Vode za kupanje iz reka su nepouzdane i ne preporučuju se za kupanje i rekreaciju.

KOMENTARIŠI