AUTO ANALIZA: Razbijamo MITOVE o ANTIFRIZU, važan leti koliko i zimi!

AUTO ANALIZA: Razbijamo MITOVE o ANTIFRIZU, važan leti koliko i zimi!

Većina motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristi tečnost za hlađenje

Antifriz je hemijska supstanca koja se koristi kod SUS motora. Njegova osovna namena je da snizi tačku smrzavanja tečnosti na tačku koja je niža od spoljne temperature na kojoj se vozilo nalazi. Na taj način se sprečavaju značajna oštećenja mehaničkih komponenti (npr. bloka motora).

Većina motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristi tečnost za hlađenje. Nikada ne treba koristiti čistu vodu u sistemu za hlađenje motora!

Sprečavanje zaleđivanja tečnosti

Tokom zime, voda koja hladi blok motora može se zalediti. S obzirom na to da voda zauzima veću zapreminu u zaleđenom stanju nego u tečnom, kada led počne da se širi može doći do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da spusti tačku smrzavanja mešavine na nivo na kom je bezbedno da do takve situacije neće doći.

Sprečavanje isparavanja tečnosti

Tokom leta, tečnost u rashladnom sistemu je često na temperaturama koje su bliske temperaturi ključanja vode (90-100°C). Ako bi se u sistemu našla čista voda, ona bi brzo isparila i sistem bi ostao bez tečnosti neophodne za hlađenje motora. Jasno je da ovakva situacija, takođe, može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da poveća tačku ključanja tečnosti u rashladnom sistemu vozila i na taj način je spreči da pređe u gasovito stanje i ispari. Sa odgovarajućim antifrizom, moguće je postići veoma širok opseg temperatura u kojima mešavina ostaje u tečnom stanju – od -34°C do +107°C (za mešavinu u odnosu 1:1).

Opširnije u Video klipu koji vam je pripremila AUTO ANALIZA:

KOMENTARIŠI