Iako od jula u svim krajevima zemlje treba da zaživi novi sistem izdavanja medikamenata, pacijenti imaju dileme. Izdavanje lekova na stari način postepeno se gasi do kraja 2018.

Na elektronski recept, koji je u opticaju od oktobra prošle godine, kad je prvo uveden u 10 beogradskih domova zdravlja, a od 31. marta i u celoj Vojvodini, propisano je više od 1,3 miliona terapija. Oko funkcionisanja novog načina izdavanja lekova, međutim, kod pacijenata postoji mnogo nedoumica.

Ministarstvo zdravlja i apotekarske ustanove svakodnevo dobijaju veliki broj zahteva pacijenata za tumačenje režima e-recepta, koji bi od 1. jula trebalo da se uvede u čitavoj Srbiji, pišu Novosti.

Lekovi na elektronski recept, prema evidenciji Ministarstva zdravlja, izdaju se u 2.952 državne i privatne apoteke sa 5.388 farmaceuta. Iako je kroz informacioni sistem novi način propisivanja i izdavanja precizno definisan, građani se još bore sa novim pravilima, jer nisu “savladali” proceduru, pa često omaše rok u kojem treba da podignu terapiju.

– Do kraja aprila, za period od dva do šest meseci lečenja, propisane su 1.322.682 terapije, i to na 18.981.007 e-recepata – objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja. – To nam istovremeno pokazuje da u ovom delu Srbije, znači 16 beogradskih opština, Vojvodini i manjem broju apoteka u unutrašnjosti, gde je profunkcionisao e-recept, imamo više od 1,3 miliona hroničnih bolesnika, jer se akutna terapija, zasad, izdaje uglavnom na stari, papirni recept, a propisuje se i vodi kroz sistem i na elektronskom.

Foto: Urban City

Od ukupnog broja izdatih e-recepata, koji u apoteke pristižu sukcesivno, u periodu od dva do šest meseci, na koliko se propisuje terapija za hronične bolesti, do kraja prošlog meseca dospelo je i realizovano oko 9,2 miliona, znači polovina dosad izdatih e-recepata.

Sa e-receptom sada je, prema podacima Ministarstva zdravlja, “pokriveno” 65-70 odsto domova zdravlja i apoteka u Srbiji, odnosno ukupno 96 ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite Srbije, a do kraja juna bi na novi način propisivanja i izdavanja terapije trebalo da pređu i svi ostali.

– Papirni recepti postepeno će se povlačiti iz opticaja do kraja godine i od sledeće će sva terapija ići na e-recept – objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja.

Iako je e-recept hronično obolelima olakšao dolazak do terapije, jer umesto svakog meseca kod svog izabranog lekara sada idu na dva ili šest meseci, zavisno od stanja i bolesti, mnogi se još bespotrebno šetaju od apoteke do doma zdravlja jer im e-recept istekne. Rok važenja recepta je, bar prema upitima koje dobijaju resorno Ministarstvo i apoteke, izgleda i ono što najviše zbunjuje pacijente.

– Terapija na e-recept može da se podigne u periodu od 14 dana, odnosno sedam dana pre i sedam dana nakon datuma dospeća recepta – objašenjavaju u Ministarstvu zdravlja.

Dakle, ukoliko je terapija propisana 1. maja, a prva sledeća dospeva na realizaciju 1. juna, ona se može podići u periodu od 25. maja do 7. juna. Pre ili nakon tog perioda terapija nije dostupna za taj mesec. Ovu informaciju pacijent možete dobiti i u bilo kojoj apoteci koja je u sistemu e-recepta, proverom kartice zdravstvenog osiguranja.

Dešavalo se i da u apoteci umesto leka dobiju informaciju da ga nema, pa su pacijenti pitali Ministarstvo šta u tom slučaju da rade.

Foto: Urban City

– Ukoliko prilikom podizanja terapije u apoteci dobijete informaciju da leka koji vam je propisan nema na platformi, očigledno je da je lekar prilikom propisivanja terapije pogrešno upisao naziv leka. Lek mora biti pravilno upisan, uz precizno korišćenje znakova interpunkcije (tačka, zarez). Dakle, svaki lek koji je pravilno upisan nalazi se na platformi i može se podići u bilo kojoj apoteci koja je u sistemu – odgovaraju iz Ministarstva zdravlja.

Iako bi neki pacijenti hteli da terapiju odjednom podignu za dva meseca, to nije moguće, ali ne moraju ni svu propisanu terapiju za taj mesec da podignu odjednom, što znači da jedan lek mogu da uzmu danas, a po drugi da ponovo dođu u apoteku, ali u roku važenja recepta. Ovo pacijente najviše interesuje zbog plaćanja participacije, jer možda trenutno nemaju dovoljno novca za sve propisane lekove.

Mnogi pacijenti pogrešno su čuli da ukoliko jedan mesec ne podignu terapiju, gube pravo na lek. To nije tačno, pravo na lek im neće biti uskraćeno, ali pauze u uzimanju terapije ne treba praviti ako to nije preporuka lekara.

VIŠE VREMENA ZA PACIJENTE

Izabrani lekari u domovima zdravlja kažu da od uvođenja e-recepta imaju više vremena da posvete pacijentima, a znatno se smanjuje i administracija oko recepata.

– Uvođenje e-recepta nastavak je pune implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, koji sprovodi Ministarstvo zdravlja u cilju bržeg i efikasnijeg funkcionisanja zdravstvenog sistema. Pored unapređenja zdravstvenog sistema značajna je i ušteda od uvođenja e-recepata. Godišnje se u Srbiji ispiše više od 60 miliona recepata, koji se čuvaju u arhivama oko pet godina. To znači da se u svakom trenutku čuva oko 300 miliona recepata. Pretpostavka je i da će se na neophodnom papiru, kao i tonerima, za štampu tolikog broja recepata, godišnje štedeti oko dva miliona evra – objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja.

ŠTA PACIJENTE NAJVIŠE ZANIMA O E-RECEPTIMA:

* terapija može da se podigne sedam dana pre i sedam dana nakon datuma dospeća recepta

* Nije moguće odjednom podići terapiju za dva meseca, a ne mora ni odmah cela za taj mesec

* Ukoliko se jedan mesec ne podigne terapija, ne gubi se pravo na novu turu medikamenata

KOMENTARIŠI