Upravni odbor Biblioteke „Srboljub Mitić“ Malo Crniće raspisao je književni konkurs „DA NIJE LjUBAVI NE BI SVETA BILO“ na temu LJUBAV.

Trajanja konkursa: od 19. marta 2018. do 19. aprila 2018. godine.

Uslovi: Pravo učešća imaju svi zainteresovani punoletni pisci.

Učesnik konkursa, treba poslati jednu, ali samo jednu pesmu dužine najviše do 24 stiha, kucane ćiriličnim ili latiničnim pismom u fontu Times New Roman (12); Pesma može biti dostavljena na srspkom, hrvatskom, crnogorskom, bosanskom, a ako je na nekom drugom jeziku, obavezan je prevod.

PESME SE ISKLjUČIVO DOSTAVLjUJU ELEKTRONSKOM POŠTOM. MORAJU BITI POTPISANE ŠIFROM, A RAZRŠENjE ŠIFRE, SA KRAĆOM BIOGRAFIJOM, POSLATI U DRUGOM FOLDERU NA ISTI MEJL.

REZULTATI KONKURSA BIĆE OBJAVLjENI DO 19. MAJA 2018. GODINE, A PROMOCIJA ZBORNIKA U OKVIRU TRADICIONALNE MANIFESTACIJE „VIDOVDANSKI CVET“ (jul 2018.).

I nagrada – „Vidovdanski venac“ – Povelja i umetnička slika
II nagrada – „Vidovdanski cvet“ – Plaketa i komplet knjiga
III nagrada – „Vidovdansko pero“ – Plaketa i komplet knjiga

E-mail: bibliotekamalocrnice@gmail.com

Sve informacije možete dobiti na telefon 012/280-014

KOMENTARIŠI