Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene turističke destinacije Kučajske planine.

Granica prostornog plana obuhvata celu teritoriju opštine Žagubica i delove teritorije opštine Desotovac i zauzima površinu oko 1.204,8 km2. Njime je predviđena izgradnja novih puteva, ali i turističkih sadržaja, pre svega u funkciji skijaškog centra, uz očuvanje prirode.

Kako je navedeno u dokumentu, održivi razvoj turizma na Kučajskim planinama, sa Beljanicom, Crnim vrhom i južnim obroncima Homoljskih planina strateško je pitanje privrednog i socijalnog razvoja ovog dela Srbije. Ovaj razvoj će se bazirati na razvoju turističke infrastrukture i resursa, integrisanju područja u šire turističke prostore, kao i prezentaciji i održivom korišćenju prirodnih i kulturnih vrednosti, uz njihovu integraciju u jedinstvenu turističku ponudu ovog područja i šireg turističkog prostora.

– Prostorni plan predstavlja planski osnov kojim se obezbeđuju prostorni uslovi za ostvarenje i realizaciju posebne namene područja, što podrazumeva dugoročni održivi razvoj turizma u okviru turističke destinacije Kučajske planine i šireg turističkog prostora, uz integralnu zaštitu, unapređenje prezentaciju i održivo korišćenje prirodnih (Park prirode Kučaj-Beljanica i druga prirodna dobra), predeonih i kulturno-istorijskih vrednosti (manastiri Manasija i Gornjak, Trška crkva i druga kulturna dobra), uz razvoj ostalih (postojećih i planiranih) funkcija planskog područja, u meri i na način koji je u saglasnosti (ili je kompatibilan) sa ciljevima održivog razvoja planskog područja i zaštite prostora – navodi se u dokumentu.

Glavne aktivnosti uređenja prostora odnosiće se na unapređenje turističko-rekreativne opremljenosti prostora i turističke integracije sa širim okruženjem; unapređenje saobraćajne i infrastrukturne opremljenosti turističkog područja; unapređenje komunalne opremljenosti naselja i njihove pristupačnosti; očuvanje prirodnog stanja i kvaliteta životne sredine; racionalno korišćenje prirodnih resursa, a sve u skladu sa utvrđenim režimima zaštite prostora.

Izgradnja će biti usmerena na (ruralne) zone van zaštićenih prostora, uz unapređenje kvaliteta življenja lokalnog stanovništva i zaštitu njihovih ekonomskih i egzistencijalnih interesa kroz stimulaciju postojećih i razvoj novih delatnosti. Razvoj drumskog saobraćaja će biti usmeren na realizaciju auto-puta “Vožd Karađorđe”, za koji još uvek nije opredeljen položaj koridora.

Prostorni plan će se posebno baviti područjem manastira Manasija i Gornjak i njihovom zaštićenom okolinom.

Skijaški centar

Potencijalno skijaško područje Beljanica (1.339 mnv) – Crni vrh (1.043 mnv) zauzima oko 18,5 km2 u obuhvatu plana i podrazumeva izgradnju modernog skijaškog centra, sa svim pripadajućim sadržajima turističke infrastrukture (skijaške staze, ski-liftovi, žičare, ski-stadioni i dr.).

Kapacitet skijaškog područja definisan planskom dokumentacijom mogao bi da iznosi oko 7.000 istovremenih skijaša, što je uzeto kao ukupni ekonomski, socijalni i ekološki prihvatni potencijal na dugi rok. Ovo pretpostavlja razvoj odgovarajućeg smeštajnog kapaciteta za sezonsko ili celogodišnje korišćenje – oko 5000 ležajeva u konačnoj fazi.

Rani javni uvid trajaće do 3. decembra 2020. godine.

1 KOMENTAR

  1. Е само нам то фали а што немамо места за болесне то нема везе.

KOMENTARIŠI