Brza saobraćajnica od petlje Požarevac dobiće nastavak do Kladova i Negotina

Brza saobraćajnica od petlje Požarevac dobiće nastavak do Kladova i Negotina

Foto: Urban City / B.P.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture stavilo je na rani javni uvid prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora brzih saobraćajnica IB reda Golubac-Donji Milanovac-Brza Palanka i Kladovo-Negotin.

Ovaj koridor, koji se naziva i Đerdapskim koridorom, predstavlja nastavak Dunavskog koridora koji će se pružati od Petlje Požarevac do Golupca.

Obuvatiće teritorije opština Golubac, Majdanpek, Kladovo i Negotin, a protezaće se od planirane veze sa Dunavskim koridorom kod Golupca, ka istoku kroz Đerdapsku klisuru do Donjeg Milanovca, gde izlazi iz klisure i pruža se do Brze Palanke, odakle ide u dva kraka put Kladova i Negotina.

Dužina brze saobraćajnice od Golupca do Brze Palanke biće oko 89,32 km, do Kladova i Negotina 54,22 km, a ukupna dužina koridora iznosiće 143,54 km, navodi se u planu.

Brze saobraćajnice imaće 4 trake širine 3,50 m. Planirana je širina ivične trake 4×0,50 m, širina razdelne trake 1×3-4 m, širina bankine minimum 2×1,50 m, širina ulivno/izlivne trake 3,50 m i širina dodatne trake na nagibima 3,50 m.

– Povezivanjem planiranih brzih saobraćajnica sa planiranim deonicama brzih saobraćajnica Požarevac-Golubac i Paraćin-Negotin, zaokružiće se jedinstveni sistem brzih saobraćajnica IB reda koji integriše prostor Podunavlja (Đerdapske klisure) i istočne Srbije (dela Timočke krajine), te ga povezuje sa koridorom H (državni put IA reda A1, autoput E-75), Pomoravljem i centralnom Srbijom – navedeno je u dokumentu koji je na javnom uvidu do 12. aprila.

Za čitavu trasu brzih saobraćajnica planira se računska brzina od 80 km/h (u brdskom terenu) do 100 km/h.

KOMENTARIŠI