Cene brašna ograničene do kraja maja

Cene brašna ograničene do kraja maja

Foto: Urban City / arhiva

Cene brašna tip T-500 i T-400 biće ograničene do kraja maja 2024. godine. Vlada Srbije je usvajajući novu uredbu praktično produžila rok postojeće Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, koja se primenjuje do 29. februara.

Maksimalna cena brašna tip T-500 i po novoj uredbi ne sme da prelazi 49,99 dinara po kilogramu, dok najviša cena brašna tip T-400 može da bude 54,99 dinara po kilogramu, predviđeno je novom uredbom koju je usvojila Vlada Srbije.

Maksimalne cene brašna ostale su iste kao i u dosadašnjoj uredbi.

Propisom je previđeno da su trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500 imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija cena ne sme da prelazi pomenutu maksimalnu vrednost od 49,99 dinara.

Isto važi i za brašna tip T-400: „Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu“.

KOMENTARIŠI