Crkvama na teritoriji Grada Požarevca 8,5 miliona

Crkvama na teritoriji Grada Požarevca 8,5 miliona

Komisija grada Požarevca dodelila je 8,5 miliona dinara crkvama i verskim zajednicama, na osnovu konkursa za sufinanansiranje njihovih programa u 2024. godini.

Najveći iznos- tri miliona dinara, dodeljena je crkvi Crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Živici, za izgradnju ikonostasa i trotoara oko hrama.

Crkvi u Kličevcu namenjeno je 1,5 miliona dinara, dok će po 1,1 milion dobiti crkve Svete Petke i Svetog Nikole u Požarevcu i crkve u Drmnu, Batovcu i Ćirikovcu.

KOMENTARIŠI