Danas dan zaštite podataka o ličnosti

Danas dan zaštite podataka o ličnosti

Dan zaštite podataka o ličnosti obeležava se 28. januara, kada je pre 36 godina počelo potpisivanje Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, prvog pravno obavezujućeg medjunarodnog ugovora u toj oblasti.

Taj dan obeležava se u svim državama potpisnicama konvencije u cilju unapredjenja zaštite ličnih podataka.

U Srbiji će, kako je najavljeno iz kancelarije povernika za zaštitu podataka Rodoljuba Šabića, taj dan biti obeležen u cilju podizanja svesti javnosti o značaju zaštite ličnih podataka i unapredjenja primene načela zaštite podataka, kao i ukazivanja “svim rukovaocima podataka, a pre svega organima javne vlasti, na zakonske obaveze i odgovornost za kršenje prava”.

Povodom Dana zaštite podatka o ličnosti povernik će 30. januara organizovati skup u Beogradu na kome će govoriti o stanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i o najdrastičnijim slučajevima kršenja tog ljudskog prava utvrdjenim u postupku nadzora koji je sproveo.

Najavljeno je da će na skupu biti predstavljena druga publikacija poverenika “Zaštita podataka o ličnosti  –  stavovi i mišljenja Poverenika”, a biće dodeljene zahvalnice za afirmaciju prava na zaštitu podataka o ličnosti.

KOMENTARIŠI