Danas i sutra proba male mature

Danas i sutra proba male mature

Probni završni ispit za učenike osmog razreda planiran je za danas i sutra  u osnovnim školama širom Srbije. Na taj način učenici će se pripremiti za polaganje male mature.

Predviđeno je da učenici osmog razreda danas u 13 časova polažu test iz matematike, dok je sutra u devet časova planiran test  iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a u 11.30  kombinovani test.

Ova proba treba da omogući učenicima da se upoznaju sa procedurama ispita i načinom polaganja.

Na probnom završnom ispitu učenici i zaposleni prolaze kroz utvrđene procedure ispita – vreme dolaska, potreban pribor, postupanje i pravila pre, u vreme i nakon završenog ispita, organizaciju prostora i rada, uloge odeljenjskog starešine, dežurnih nastavnika, supervizora.

Probni završni ispit održava se u matičnoj školi, u grupama ne većim od 15 učenika, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Test se ne ocenjuje, a za rešavanje je predviđeno 120 minuta.

U Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u kome nastaju testovi za malu maturu tvrde da su vrlo pažljivo pripremali zadatke, napominjući da nema preciznih podataka da su probni testovi složeniji od onih u junu.

Do sada je uvek bila praksa da učenici okarakterišu probni završni kao složeniji test od samog završnog ispita. Pošto nema precizne statističke podatke o probnim završnim ispitima,  samim tim se ne mogu porediti rezultati s pravim završnim ispitom.

U poslednjih pet godina, kako se vidi u zvaničnim izveštajima zavoda, testovi za završni ispit koncipirani su gotovo identično kada je reč o broju zadataka grupisanih po oblastima za srpski jezik i matematiku, i po predmetima u kombinovanom testu.

Svaki test ima po 20 zadataka.

Kombinovani  konstantno sadrži najviše pitanja iz biologije (pet), najmanje iz hemije (tri) i po četiri zadatka iz fizike, geografije i istorije.

U svakom testu dominiraju zadaci s osnovnog nivoa, a najmanje ih je s naprednog.

Kombinovani  konstantno sadrži najviše pitanja iz biologije (pet), najmanje iz hemije (tri) i po četiri zadatka iz fizike, geografije i istorije.

U svakom testu dominiraju zadaci s osnovnog nivoa, a najmanje ih je s naprednog.

KOMENTARIŠI