Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije danas, 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren namenski račun.

Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu Programa imaju otvorene tekuće račune kod jedne banke, nisu dužni da dostave podatak o nazivu banke, odnosno njima će biti otvoren namenski račun kod te banke.

Više informacija, poreski obveznici mogu naći na sajtu Poreske uprave Republike Srbije, mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i neposredno na šalterima „Vaš poreznik“ u 37 filijala širom Srbije.

KOMENTARIŠI