Poreska uprava objavila kalendar obaveza firmi za jul

Poreska uprava objavila kalendar obaveza firmi za jul

Foto: Urban City // B.P.

Prve obaveze koje firme moraju da izmire su dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u junu kao i dostavljanje izveštaja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom za jun.

Rok za dostavljanje ovi obaveštenja ističe 5. jula.

Pet dana kasnije ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja kao i poreza na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jun od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV, a 17. jul je datum kada ističe rok za najveći broj poreskih obaveza firmi.

Tako je zaključno sa ovim datumom, neophodno platiti akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za jun, porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za drugi ovogodišnji kvartal, akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za jun, doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec jun.

Istog datuma ističe i rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za jun, za porez na dodatu vrednost za jun, kao i za PDV za drugo tromesečje ove godine, podnošenje obrasca PID PDV 1 za jun ili za drugo tromesečje ako je u tim periodima obveznik ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Do 17. jula neophodno je platiti i akontaciju poreza na dobit pravnih lica za jun, akcizu za drugu polovinu juna i podneti poresku prijave za obračun akcize za jun kao i akcize na struju za krajnju potrošnju za jun.

Poslednjeg dana u mesecu ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za drugi kvartal ove godine, za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jun, kao i za plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu meseca.

KOMENTARIŠI