Poreske obaveze stižu na naplatu

Poreske obaveze stižu na naplatu

Foto: Urban City // B.P.

Sredinom decembra dospeva najveći broj poreskih obaveza za ovaj mesec. Prema poreskom kalendaru, danas (12. decembar) je rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

Takođe, obveznici PDV sistema na obrascu PPPDV podnose poreske prijave i plaćaju PDV za prethodni mesec.

U četvrtak, 15. decembra, poslednji je rok u ovoj godini da preduzetnici podnesu obaveštenja o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2023. godini, a svi oni koji se bave samostalnom delatnošću imaju obavezu da plate akontaciju poreza na prihode za prethodni mesec.

Isti datum važi za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere koji bi do tada trebalo da plate doprinose za prethodni mesec.

Do 15. decembra je neophodno podneti poresku prijavu i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec, a poreski obveznici koji plaćaju akontaciju poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec treba da regulišu ovu obavezu.

Ovo je rok i za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca, kao i za podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i njeno plaćanje.

KOMENTARIŠI