Međunarodni Dan Dunava obeležava se danas u 14 evropskih podunavskih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava koja je osnov za saradnju evropskih država radi zaštite reke Dunav, na čijem slivu živi više od 80 miliona ljudi, navodi se u saopštenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Kako se navodi, cilj konvencije je podizanje svesti o očuvanju reke kod što većeg broja ljudi i apelovanje na racionalnu upotrebu vodnih resursa.

“Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Novog Sada trenutno radi na istraživanju i valorizaciji radi zaštite novih prostora pored Dunava. Dunavski ritovi “Ritovi i ade: Neštin-Ledinci”, Slatine donje Mostonge i Zaštićeno stanište “Pančevačke ade”. Želja nam je da zaštitimo nove prirodne predele pored Dunava i da ih sačuvamo za buduća pokolenja”, navedeno je u saopštenju.

Kako je istaknuto, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode pozdravlja odluku Međunarodnog koordinacionog saveta UNESKO programa “Čovek i biosfera”, koji je odlučio na svom ovogodišnjem zasedanju u Parizu, 16.juna 2017., da područje “Bačko Podunavlje” bude upisano u Svetsku listu rezervata biosfere.

Upisom “Bačkog Podunavlja” na listu rezervata biosfere, kako se navodi, načinjen je presudan i odlučujući korak u daljem prožimanju zaštite prirode i njenog održivog korišćenja na područjima uz Dunav i Mostongu u Bačkoj.

“Sada predstoji veliki posao na mudrom upravljanju područjem kroz saradnju sa upravljačima zaštićenih područja, korisnicima prirodnih resursa, lokalnim upravama i zajednicama na području rezervata biosfere”, navedeno je u saopštenju.

Konvencija o zaštiti reke Dunav je potpisana 29.06.1994. godine, u Sofiji od strane podunavskih zemalja i Evropske unije.

KOMENTARIŠI