TENDER: Dečje igralište na Trgu Radomira Vujovića

TENDER: Dečje igralište na Trgu Radomira Vujovića

Grad Požarevac traži projektantna za izradu dokumentacije za uređenje platoa na Trgu Radomira Vujovića. Kako piše u javnoj nabavci, na ovom potezu postoji velika potreba za postavljanjem dečjeg igrališta, jasno definisanje njegove namene i izgleda u skladu sa savremenim potrebama života u užoj gradskoj zoni.

Plato, koji je predmet javne nabavke, deo je ulice Trg Radomira Vujovića i nalazi se u okviru užeg gradskog jezgra Požarevca, na površini od oko 17 ari.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, projektant bi trebalo da predvidi predlog sanacije i rekonstrukcije parternih površina, uz definisanje vrste i izgleda popločanja kojim će se unaprediti ambijent, kao i da predloži opremanje prostora urbanim mobilijarom koji treba uskladiti sa savremenim potrebama života u užoj gradskoj zoni.
Osim toga, trebalo bi da definiše vrstu, izgled i poziciju sprava za igru dece, predloži izgradnju česme ili fontane, hidrotehničkih instalacija, ozelenjavanja, odvodnjavanja i navodnjavanja zelenih površina i drveća, kao i ambijentalnog i dekorativnog osvetljenja.
Procenjena vrednost javne nabavke je 1,5 miliona dinara bez PDV-a.
Rok za dostavljanje ponuda je 4. avgust 2017. godine do 10 časova, a njihovo javno otvaranje obaviće se sat vremena nakon toga.

KOMENTARIŠI