Dubravka Đedović, Foto: Urban City // I.P.

Ministarka rudarstva i energetika Dubravka Đedović poručila je da je potrebno da se puno pretpostavki ispuni da bi Srbija uopšte mogla da razmatra nuklearnu energiju za svoju energetiku.

Na panelu “Mali modularni reaktori”, onlajn konferencije “Nuklearna sigurnost danas”, koju po šesti put organizuje SRBATOM, ministarka je rekla da za nuklearne elektrana sada Srbija nema dovoljno ni znanja ni iskustva ni kadra.

Govoreći o modularnim reaktorima, istakla je da prema informacijama iz Velike Britanije ta tehnologija može biti dostupna 2029. ili 2030. godine. Dodala je da je Srbiji potrebno 8-10 godina za školovanje ljudi koji bi mogli da upravljaju takvom tehnologijom, te da bi odmah moralo da se krene u školovanje.

Đedovićeva je podsetila da je moratorijum na izgranju nuklearki u Srbiji na snazi duže od 20 godina.

“Svesni smo, da iako nemamo tu energiju, da se tehnologija veoma usavršavala. Danas je nuklearna energija, sa gasom, alternativa za energiju iz uglja, jer doprinosi smanjenju štetnih gasova. Nosi i svoje rizike, svega oko nuklearnog otpada”, rekla je ministarka.

Podsetila je da je usvajanjem Zakona o obnovljivim izvorima energije Srbija nedvosmisleno prioritet dala dekarbonizaciji, sa što više obnovljivih izvora energije.

“Zato je potrebno da imamo adekvatno balansiranje energetske mreže”, rekla je Đedovićeva.

Ocenila je da je stragijska odluka države kako do više bazne energije, te da je jedna alternativa gas.

“Jedna od mogućih alternativa je i nuklearna energija. Ljudskog kadra za nju nemamo u dovoljnoj meri i kad bismo krenuli da razmatramo ovo pitanje”, rekla je minisarka.

Ukazala je da Srbiji predstoji donošenje strategije energetskog sistema za narednih 10 godina, te da će tu biti definisano kako želimo da upravljamo energetskim sistemom.

KOMENTARIŠI