Grad Beograd po početnoj ceni od 20,6 miliona evra ponudio je na prodaju deo Palate Beograd – Beograđanke.

Ukupno je ponuđeno više od 19 hiljada kvadratnih metara poslovnih prostora u ovoj zgradi.

Budućeg kupca Beograd će obavezati da u roku od tri godine izvede građevinske i zanatske radove na adapteciji i rekonstrukciji objekta u vrednosti koja ne sme biti niža od osam miliona evra.

Kupac se obavezuje da u roku od 3 godine od ulaska u posed izvede građevinske i zanatske radove na adaptaciji i rekonstrukciji predmetnog objekta, čija ukupna protivvrednost svih radova ne može biti niža od  8.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan obračuna i da po završetku rekonstrukcije dostavi izveštaj, što će se definisati ugovorom.

Kupac će se obavezati da neće promeniti namenu predmetne nepokretnosti, imajući u vidu da Palata ”Beograd” uživa status prethodne zaštite (ev. list br. 6.116. od 16.04.2018) i da se u evidenciji nepokretnosti pod prethodnom zaštitom nalazi od 14.04.2009. godine.

Prilikom zaključenja ugovora sa kupcem će se ugovoriti kazna u novčanom iznosu od 10 odsto postignute kupoprodajne cene, za slučaj da budući kupac ne ispuni u celosti ili delimično preuzete obaveze, kao i da se na ime obezbeđenja za eventualno plaćanje ugovorne kazne dostavi prvoklasna bankarska garancija.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom, koja do 29. jula 2020. godine dostave potpune prijave.

Prijave za javno nadmetanje za kupovinu ovih gradskih nekretnina podnose se do 29. jula a javno nadmetanje zakazano je za 31. juli.

Kada je sagrađena 1974. godine „Beograđanka” je bila najviša zgrada ne samo u Beogradu, nego i u celoj tadašnjoj Jugoslaviji, ali i celom Balkanu. Sa vidikovcem smeštenim na 22. spratu sa kojeg se pružao do tada neviđen pogled na prestonicu, dnevno je znala da ugosti hiljade i hiljade posetilaca, u njoj se nalazila jedna od prvih velikih i modernih robnih kuća.

KOMENTARIŠI