Dobra pogonska spremnost osnovne rudarske mehanizacije najvažnija za ostvarivanje dobrih proizvodnih rezultata, jer na sistemu rade iskusni rudari, koji su profesionalci u svom poslu.

U prošloj godini na Površinskom kopu „Drmno“ ukupno je iskopano 8.471.919 tona uglja i 31.635.615 kubnih metara jalovine. Najbolje vremensko iskorišćenje tokom prošle godine ostvarili su prvi i četvrti jalovinski sistem. Prvi sistem, koji je radio sa više bagera, ostvario je vremensko iskorišćenje od 5.477 sati, a četvrti 4.559 sati rada sa bagerom „SRs 1300“. Prema rečima Mašana Trifunovića, direktora Direkcije za proizvodnju uglja, treći jalovinski sistem je i pored teškoća zabeležio najveću proizvodnju od 9.786.313 kubika čvrste mase, uz prosečan kapacitet od 2.597 kubika jalovine na čas.

Bager „SchRs 800“, Foto: Energija Kostolac

Trifunović kaže da je 2019. najviše uglja proizvedeno s rotornim bagerom „SchRs 800“ – ukupno 4.537.129 tona uglja, a rotornim bagerom „SRs 400“ ostvarena je proizvodnja od 3.570.826 tona. Recept za uspeh potražili smo od organizatora rada na pomenutim sistemima.

Mašan Trifunović, Foto: Energija Kostolac

− Ljudi, timski rad i dobra pogonska spremnost rudarske mehanizacije osnovni su faktori koji utiču na ostvarenje dobrih proizvodnih rezultata − smatra Goran Simić, šef trećeg BTO sistema. − Dobra je komunikacija i saradnja sa ostalim službama da bismo kvarove otklonili za najkraće vreme i na taj način smanjili zastoje u radu sistema. Trudimo se da kopamo maksimalnim kapacitetom i pored tvrde etaže.

Goran Simić, Foto: Energija Kostolac

Zahvaljujući iskustvu ljudi koji poznaju sistem i njegovu problematiku uspeli smo da uz maksimalne napore ostvarimo što bolji proizvodni rezultat. Zajedno sa kolegama sa trećeg BTO sistema Nenadom Novakovićem, prvim poslovođom, Velimirom Spasićem, šefom mašinske službe, i Višeslavom Savićem, šefom elektroslužbe, trudimo se da na sistemu vladaju dobri međuljudski odnosi, kao i sa kolegama iz ostalih službi koji nam pružaju logističku podršku.

Slavko Vučinić, šef četvrtog jalovinskog sistema, kaže da je dobra pogonska spremnost osnovne rudarske mehanizacije najvažnija za ostvarivanje dobrih proizvodnih rezultata, jer na sistemu rade iskusni rudari, koji su profesionalci u svom poslu.

Slavko Vučinić, Foto: Energija Kostolac

− Kada imate ispravnu mehanizaciju, nije problem da se ostvare planirani ciljevi. Sistem je veoma star, a već nekoliko godina nije imao pravi remont. Njegovu tehničku ispravnost rešavamo servisnim i preventivnim održavanjem i u tome za sada uspevamo i ispunjavamo proizvodne obaveze. Za rad sistema veoma je važna logistička podrška ostalih službi kako bismo probleme efikasnije rešavali. Nedostatak određenog broja radnika na sistemu rešavamo preraspodelom zaposlenih, ali to je naporno za ljude. Zato treba da se nastavi s prijemom mladih kadrova, jer je potrebno vreme da se formira radnik na koga se možete osloniti − zaključuje Vučinić.

Posvećenost

Tomislav Nestorović, šef ugljenog sistema, ističe da je puna posvećenost poslu osnovni preduslov za ostvarivanje dobrih proizvodnih rezultata u eksploataciji uglja.

Tomislav Nestorović, Foto: Energija Kostolac

− Svi mi koji radimo na kopu „Drmno“ znamo da živimo od njega i ostvarenih proizvodnih rezultata. Zbog potreba proizvodnje, prošlogodišnji remont je bio skraćen. Uz veliko angažovanje i požrtvovanje trudili smo se da uradimo što više posla kako bi mašine bile spremne za proizvodnju i u tome smo uspeli. Prijemom novih radnika olakšan je rad na ugljenom sistemu i s tom praksom treba nastaviti kako bi kop „Drmno“ u budućnosti imao kvalitetan proizvodni kadar – rekao je Nestorović.

KOMENTARIŠI