Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje obuke za započinjanje sopstvenog posla

Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje obuke za započinjanje sopstvenog posla

Nacionalna služba za zapošljavanje – Ispostava Petrovac na Mlavi organizovaće besplatne obuke za nezaposlena lica, 20. i 21. februara 2020. godine, koje će se održati u velikoj sali opštine Petrovac na Mlavi u periodu od 10 do 13 časova.

Dvodnevna obuka pod radnim nazivom “Put do uspešnog preduzetnika” obuhvatiće sledeće teme:

-ekonomsku motivaciju za preduzetništvo,
-definisanje poslovne ideje,
-prve korake u biznisu,
-pravne aspekte biznisa,
-poreze i doprinose za preduzetnike,
-izradu Biznis plana – radioničarski deo.

Dvodnevna obuka ima za cilj da polaznicima omogući da:

-provere opravdanost svoje poslovne ideje,
-sagledaju prednosti i rizike preduzetništva,
-spoznaju svoje preduzetničke sklonosti,
-informišu se o postupku registracije i aktuelnim zakonskim propisima,
popune Zahtev sa biznis planom.
Nezaposleni, koji nakon uspešno završene dvodnevne obuke odluče da realizuju svoju poslovnu ideju, mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje.

KOMENTARIŠI