Dom zdravlja Požarevac: 6,6 miliona dinara za dva ginekološka kolor dopler aparata

Dom zdravlja Požarevac: 6,6 miliona dinara za dva ginekološka kolor dopler aparata

Dom zdravlja u Požarevcu raspisao je javnu nabavku za kupovinu dva ginekološka kolor dopler aparata.

Dom zdravlja u Požarevcu raspisao je javnu nabavku za kupovinu dva ginekološka kolor dopler aparata.

Vrednost javne nabavke za kupovinu dva ginekološka kolor dopler aparata procenjena je na 6,6 miliona dinara bez PDV-a. Rok za podnošenje prijava je 8. avgust.

U dodatnim uslovima, između ostalog, stoji da ponuđač mora da ima odobrenje proizvođača ili zastupnika proizvođača za Evropu i da su ponuđeni aparati iz tekuće proizvodnje kao i da postoji ovlašćeni servisni centar proizvođača koji u garatnom periodu, minimalno 7 godina od instalacije, obezbeđuje servisno-tehničku podršku sa isporukom originalnih rezervnih delova za aparate. Garatni rok ne sme biti kraći od dve godine. Ponuđeni aparati moraju biti upisani u registar medicinskih sredstava pri Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Opširnije o javnoj nabavci OVDE.

KOMENTARIŠI