Donacija Domu zdravlja Kučevo vredna preko 18.000 evra

Donacija Domu zdravlja Kučevo vredna preko 18.000 evra

Zadužbina Nikole Spasića donirala je Domu zdravlja u Kučevu biohemijski aparat Selektra PROM.

„Aparat ima mogućnosti rada analiza kalijuma, natrijuma i hlorida jon selektivnim elektrodama, što podrazumeba da je ISE jedinica integrisana u aparat“, rekla je šefica Laboratorije Aleksandra Novaković. „Aparat koristi dve tehnologije :spektrofotometriju i indirektnu potenciometriju”.

Zbog potreba rada ovih analiza za službu hemodijalize i velike potrebe redovnih pacijenata za ovim analizama (pripreme za operacije, redovni pacijenti kojima je potrebna kontrola kalijuma, natrijuma i hlorida), rad na ovom aparatu uvodi unapređenje kvaliteta usluga, ovom metodom dobijaju se vrlo precizni i pouzdani rezultati, a pacijenti imaju mogućnost da ove analize, koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje, sada vrše u laboratoriji Doma zdravlja, a ne kao ranije u privatnim laboratorijama.

KOMENTARIŠI