PODELI
Foto: Urban City

Misija Organizacije za evropsku bezbednosti i saradnju (OEBS) u Srbiji danas je uručila IT opremu i školski pribor Vaspitno-popravnom Domu za maloletnike u Kruševcu.

 IT oprema je uručena i Kazneno popravnom zavodu za žene u Požarevcu, navodi se u saopštenju Misije OEBS-a.

Ova aktivnost je deo dugoročnog programa podrške koju Misija OEBS-a u Srbiji pruža Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

“Ove godine podrška naše Misije biće usmerena na programe reintegracije u društvo i smanjenje ponovnog činjenja krivičnih dela, sa posebnim osvrtom na dve naročito osetljive grupe – maloletnike i žene”, rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Andrea Oricio.

Cilj ove inicijative je da pospeši obrazovne programe za štićenike VP Doma i žene lišene slobode, kako bi se bolje pripremili za reintegraciju u društvo nakon otpusta iz ovih ustanova, navodi se u saopštenju OEBS-a.

Parnerstvo između Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Misija OEBS-a u Srbiji do sada se može pohvaliti velikim brojem zajedničkih aktivnosti, kao što je promena Zakona o krivičnim sankcijama, pisanje strateških dokumenata i sprovođenje različitih programa obuke za zaposlene u Upravi.

KOMENTARIŠI