Donacija opštini Malo Crniće od Ministarstva zaštite životne sredine

Donacija opštini Malo Crniće od Ministarstva zaštite životne sredine

Photo: Urban City / A.K.

Opština Malo Crniće je, za potrebe JKP “Čistoća”, čiji je osnivač, iz budžeta opštine nedavno nabavila 350 kanti za odlaganje otpada, dok se današnja donacija Ministarstva zaštite životne sredine sastoji od 35 kanti i 4 kontejnera za odlaganje otpada.

Photo: Urban City / A.K.

Opština Malo Crniće je jedna od onih opština koja vodi računa o ekologiji, te je tako i među prvim opštinama koja je počela sa primenom G-React aplikacije, kako bi građani putem iste mogli da prijave divlje deponije i nezakonito odlaganje raznih vrsta otpada.

Photo: Urban City / A.K.

Komisiju koja je bila zadužena za primopredaju kanti i kontejnera između Ministarstva i Opštine Malo Crniće činili su: Dejan Perić, komunalni inspektor, Jelica Mrdak, diplomirani pravnik, i Aleksandar Krstić, IT administrator Opštinske uprave Malo Crniće.

Pošto je utvrđeno da je dogovoreni broj kanti i kontejnera isporučen, isti su predati JKP “Čistoća” Malo Crniće na dalje korišćenje.

Photo: Urban City / A.K.

Ministarstvo zaštite životne sredine ima sluha za komunalne probleme sa kojima se susreće ova opština, zato verujemo da ovo neće biti jedina donacija kojom će se pomagati nerazvijene opštine u Srbiji, već da će se sa ovim trendom nastaviti i u narednom periodu.

KOMENTARIŠI