OŠ "KRALJ ALEKSANDAR I", FOTO: URBAN CITY / B.P.

Danas zaseda Skupština Grada Požarevca po 22. put. Jedna od tačaka Dnevnog reda je i Odluka o određivanju područja osnovnih škola na području Grada Požarevca – rejonizacija.

Rejonizacija je poslednji put u Požarevcu rađena 1986. godine. Odbornici su na današnjoj sednici usvojili ovu odluku kojom je teritorija Grada Požarevca podeljena na ukupno osam područja.

Članom 4 ove odluke predviđeno je da se eventualno vrši revidiranje odluke na svakih pet godina ili u kraćem vremenskom periodu ukoliko se ukaže potreba za tim.

Ukoliko roditelji imaju razlog da decu ne upišu u najbližu školu u skladu sa ovom odlukom moći će da podnesu poseban zahtev za to sa svim razlozima.

Spisak ulica koje pripadaju kojoj školi za upis pogledajte ovde.

KOMENTARIŠI