Donete važne odluke na 16. zasedanju Skupštine Grada Požarevca

Donete važne odluke na 16. zasedanju Skupštine Grada Požarevca

Zbog kvara na internet mreži današnje zasedanje održano je po starom, ručnom sistemu brojanja glasanja

Danas, 22. maja 2018. godine posle 3 meseca bez sednice zasedao je požarevački parlament.

16. sednica Skupštine Grada Požarevca

Ono što je najbitnije za građane Požarevca je da su usvojene sve odluke koje su bile na današnjem dnevnom redu 16. zasedanja. Zbog kvara na internet mreži današnje zasedanje održano je po starom, ručnom sistemu brojanja glasanja.

16. sednica Skupštine Grada Požarevca

Usvojen je Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, Zaključkak kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca, Programa o dopuni Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca, Program druge izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga u Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu – Rebalans 1, odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac, Rešenja kojim se daje saglasnost na rebalans programa poslovanja za 2018. godinu javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac,

16. sednica Skupštine Grada Požarevca

Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija za 2018. godinu Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac, Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom, Odluka o utvrđivanju urbanističke zone obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zone obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade, Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata na teritoriji Grada Požarevca u postupku ozakonjenja objekata, Odluka o davanju prethodne saglasnosti na upotrebu grba Grada Požarevca Poljoprivrednoj školi sa domom učenika „Sonja Marinković“ u Požarevcu, Odluka o izmeni Odluke o osnivanju ustanove Centar za socijalni rad Požarevac, Odluke o izmeni Odluke o uslovima i visini naknade za korišćenje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva, Odluke o izmenama i dopuni Odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, Rešenje o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Istorijskog arhiva Požarevac i Turističke organizacije Grada Požarevca.

Na samom kraju usledila su odbornička pitanja, o tome u posebnoj vesti na Urban City Web Portalu.

KOMENTARIŠI