Doživotni zatvor ubicama dece i nemoćnih?

Doživotni zatvor ubicama dece i nemoćnih?

Fondacija "Tijana Jurić" predala je predsednici Skupštine predlog za propisivanje kazne doživotnog zatvora za krivično delo teško ubistvo za ubice i silovatelje dece, nemoćnih lica i trudnih žena.

Fondacija “Tijana Jurić” predala je juče predsednici Skupštine Srbije Maji Gojković predlog za izmenu Krivičnog zakonika, odnosno propisivanje kazne doživotnog zatvora za krivično delo teško ubistvo za ubice i silovatelje dece, nemoćnih lica i trudnih žena.

Istom inicijativnom traži se i propisivanje zabrane sudu da optuženima kaznu ublaži ispod zakonskog minimuma od 10 godina zatvora, kao i zabrana uslovnog otpusta osuđenima za ova krivična dela sa izdržavanja kazne zatvora, rekla je Tanjugu pravna zastupnica Fondacije “Tijana Jurić” Maja Atanasković.

Ona je precizirala da se predlog izmene Krivicnog zakonika za delo teškog ubistva podrazumeva uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistvo deteta i trudne žene, za ubistvo maloletnog lica na svirep i podmukao način, kao i za silovanje i obljubu nad nemoćnim licem ili detetom sa smrtnom posledicom.

“Inicijativa je danas predata predsednici Skupštine Maji Gojković. Ukoliko predlog ne uđe u skupštinsku proceduru, Fondacija će pokrenuti peticiju za prikupljanje 500.000 potpisa kako bi se predlog našo u hitnoj proceduri skupštine”, navela je Atanasković.

Ranije inicijative za uvođenje doživotnog zatvora, kao zamene za aktuelnu maksimalnu kaznu od 30 do 40 godina zatvora, prošle godine se nisu našle u predlogu izmena KZ-a, kao ni među onima koje je prošle jeseni usvojila Skupština

Članovi radne grupe za izmene KZ-a, tada su ocenili da je potrebno da takvo rešenje za sada ostane u javnoj raspravi, a neki pravni stručnjaci su protiv njega i smatraju ga “populističkom sankcijom”.

Drugi su bili mišljenja da je ta kazna, humanija kazna od propisane, jer bi doživotni zatvor, u formi u kojoj je bilo zamišljeno njegovo propisivanje, mogao da bude zamenjen nekom vremenskom kaznom ili uslovnim otpustom nakon adekvatnog broja godina.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će konsultovati pravne stručnjake po pitanju predloga Fondacije Jurić, ali da ne može da obećava nešto što nije realno, jer pravni poredak mora da postoji.

“Iako to ljudima deluje kao potpuno normalno, ne smete da rušite pravni poredak. Morate da ostavite pravnom poretku da postoji u formi u kojoj je, a ne da se donose izmene zakona svake godine. Lično sam spreman, ali želim da vidim šta o tome misle stručnjaci”, rekao je Vučić odgovarajući na novinarsko pitanje.

Sa izuzetkom država nastalih na teritoriji bivše Jugoslavije (osim Slovenije), kao i Španije, Portugala i Norveške, sve ostale evropske države poznaju kaznu doživotnog zatvora, kao na primer Austrija, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Makedonija, Slovenija, Švajcarska i druge.

KOMENTARIŠI