DRINSKA ĆUPRIJA: Za 4 i po veka više puta razarana i obnavljana

DRINSKA ĆUPRIJA: Za 4 i po veka više puta razarana i obnavljana

Rekonstrukcija mosta u Višegradu pri kraju, ali se ne zna da li je urađena valjano i da li će nakon završetka radova biti zadovoljeni svi neophodni standardi.

foto: Urban City, jul 2015.

Ni posle četiri godine, pet miliona evra i mnogo peripetija, monumentalni spomenik kulture, most Mehmed-paše Sokolovića – nema upotrebnu dozvolu.

 Radovi su, u organizaciji Opštine Višegrad i uz finansijsku podršku turske vlade, privedeni kraju, ali “na Drini ćuprija” poznata po romanu nobelovca Ive Andrića, još nije spremna za građane i turiste.

– Do 31. maja Opština Višegrad i Turska razvojna agencija TIKA treba da Ministarstvu za prostorno uređenje i građevinarstvo Republike Srpske dostave elaborat i projekat stanja do sada urađenih radova. Takođe, trebalo bi da dostave i građevinske dnevnike i izveštaje nadzornih organa, kako bi tehnička komisija mogla da izađe na lice mesta i uradi ateste, uzme uzorke materijala koji su ugrađeni u most – izjavila je Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje i građevinarstvo RS.

Ona je nedavno u Višegradu prisustvovala sastanku posvećenom uređenju starog mosta u ovom gradu. Golićeva je istakla da je građevinska dozvola za radove na mostu od resornog ministarstva izdata izvođaču radova, opštini Višegrad 2010. godine, posle čega se u radove uključila i Turska razvojna agencija TIKA.

– Posle izdavanja građevinske dozvole, Ministarstvu je trebalo da bude dostavljen izvođački projekat i da bude imenovan Nadzorni odbor koji će pratiti radove, što nikad nije učinjeno. Tokom 2014. godine TIKA je imenovala firmu ERBU za izvođače radova i oni su počeli da rade bez nadzora, licenci i potrebnog broja inženjera, pa su im inspekcijski organi zabranili izvođenje radova. Ministarstvo im je tada izašlo u susret pomažući da registruju poslovnu jedinicu i zaposle određen broj stručnih ljudi, tako da su radovi mogli nesmetano da počnu – naglasila je Golićeva.

Tokom prošle godine Opština Višegrad je obavestila Ministarstvo o završetku radova i uputila zahtev za izdavanje upotrebne dozvole.

– Uz taj zahtev oni nam nisu dostavili apsolutno ništa od potrebne tehničke dokumentacije, tako da ni na koji način nismo mogli da izdamo upotrebnu dozvolu za staru ćupriju – navela je Golićeva.

Siniša Šešum, šef kancelarije Uneska u BiH, rekao je da je dogovoreno da opština Višegrad i TIKA dostave svu potrebnu papirologiju kako bi se formirala komisija koja će utvrditi da li je most saniran uz potrebnu dokumentaciju.

Načelnik višegradske opštine Mladen Đurević naveo je propuste koji su napravljeni prilikom poslednje rekonstrukcije mosta.

– Rasveta oko mosta nije postavljena na adekvatan način, na samoj ćupriji i ne radi, od kada su izvođači napustili gradilište. Problem je i odizanje korita reke Drine, čime je smanjena propusna moć lukova. Kamen koji je postavljen na gazištu mosta već se raspada, a trebalo je da bude postavljena kaldrma – rekao je Đurević.

foto: Urban City, jul 2015.
foto: Urban City, jul 2015.

VIŠE PUTA OŠTEĆEN I SANIRAN

Most Mehmed-paše Sokolovića za četiri i po veka, više puta je razaran i obnavljan. Prvo zabeleženo oštećenje mosta bilo je rušenje jednog svoda u srednjem veku. Pri povlačenju Austrijanaca 1914. razoreno je jedno okno, a sledeće godine srpska vojska prilikom napuštanja Višegrada razorila je još jedno. U oktobru 1943. Nemci su miniranjem razorili četiri stuba sa okolnim svodovima. Detaljna rekonstrukcija mosta izvršena je u periodu od 1949. do 1952.

KOMENTARIŠI