ED Požarevac: Isključenja struje za četvrtak i petak

ED Požarevac: Isključenja struje za četvrtak i petak

Foto: Urban City // B.P. / ilustracija

Elektromreža Srbije izvodiće radove na izgradnji novih dalekovoda 110 kV, a na koje će se priključiti nova trafo stanica 110/35/10 kV Požarevac 2.

Zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad ekipa EMS-a, Elektrodistribucija

Srbije – Ogranak Požarevac izvršiće isključenja dela distributivnog dalekovoda i dela niskonaponske mreže koji se ukrštaju sa trasom 110kV dalekova, pa će: 21.12. i 22.12.2023. od 08:00 do 16:00 bez električne energije biti:

STR ”Maja” u Đure Đakovića 6, Hipodrom, stambeni blok u Ilije Gojkovića, crpna stanica kod hipodroma, deo oko restorana Dorat i restoran Dorat, sokak od stočne pijace prema salašu Stokić i sokak od obilaznice prema salašu Stokić.

Ogranak Elektrodistribucija Požarevac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:

 Požarevac 21.12.2023. – 08:00 – 13:00 deo Poljane kod Eleganta prema centru

 Kučevo 21.12.2023. – 08:00 – 16:00 deo zaseoka Duboka Zabare

 Golubac 22.12.2023. – 08:00 – 16:00 zaseok Golo brdo u Krivači

 Golubac 22.12.2023. – 08:30 – 14:00 zaseok Valja Mare u Krivači

 Golubac 22.12.2023. – 09:00 – 11:30 korisnici koji se napajaju iz trafo oblasti Maleševo 2

 Požarevac 22.12.2023. – 08:00 – 15:00 deo Prugova prema Moravi.

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Požarevac, obavljaće radove na zameni energetskih

transformatora u trafostanicama u Požarevcu i zbog toga će bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama:

 Požarevac 21.12.2023. – 09:00 – 13:00 Radovi u TS ‘’Ženski zavod’’: Moše Pijade od KPZ za žene do donje kapije Čačalica, PPO 1-23 i 2-10, deo prema depou istorijskog arhiva i istražnom zatvoru, Lovćenska 2-10 i 1-9, Šeste ličke divizije 39, Fruškogorska 3, Ljutice Bogdana 3 i 5, benzinska pumpa Eko.

 Požarevac 22.12.2023. – 08:30 – 12:30 Radovi u TS ‘V.Carevca’’: Vlastimira Carevca, A.Dundića, Šeste ličke divizije 55-69 i 2-12, Barska, Đoke Pajkovića, Georgi Dimitrova 10-16 i 5-17, Prva proleterska, Sokobanjska, Strahinjića Bana 2-8 i 11-23, Sokobanjska, Narodnog fronta 6,7,12 i 33.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

KOMENTARIŠI