Koliko košta boravišna taksa u Požarevcu

Koliko košta boravišna taksa u Požarevcu

Foto: Urban City // B.P. / ilustracija

Odlukom o boravišnoj taksi, koja je objavljena u Službenom glasniku br. 14, dana 26.12.2018. g. utvrđuje se obaveza i način plaćanja boravišne takse na teritoriji Grada Požarevca.

Odlukom je popisano da se boravišna taksa plaća za svaki dan boravka u turističkom/ugostiteljskom objektu u iznosu od 80,00 dinara dnevno.

Naplatu boravišne takse vrši pravno, fizičko lice, preduzetnik (davalac smeštaja) koji pruža uslugu smeštaja istovremeno sa naplatom same usluge, te je dužan da na računu za uslugu smeštaja posebno naznači iznos boravišne takse.

Sredstva od naplaćene boravišne takse, davalac smeštaja uplaćuje na račun br. 840-714552 843-83 u roku od 5 dana po isteku svakih 15 dana u mesecu, u suprotnom kazniće se novčanom kaznom propisanom zakonom.

Kontrolu izmirenja obaveza u vezi sa naplatom iznosa boravišne takse izvršavaće odeljenje LPA u Požarevcu.

KOMENTARIŠI