Efikasnost sistema: Kako nastaje topla voda za grejanje Požarevca i Kostolca

Efikasnost sistema: Kako nastaje topla voda za grejanje Požarevca i Kostolca

Toplotni izvor koji stoji na raspolaganju za daljinsko grejanje Požarevca i Kostolca su Termoelektrane “Kostolac” “A” i “B” ukupne snage oko 1000 megavata.

Foto: Urban City / B.P. / Ilustracija

Uslov za to bila je najpre rekonstrukcija turbo postrojenja oba “A” bloka. Na taj način se u kombinovanoj proizvodnji električne i toplotne energije koristi izrađena para niske radne sposobnosti, koja je u turbinama izvršila rad. Ova para ima još uvek dovoljno visoke parametre potrebne za dobijanje toplote za sistem daljinskog grejanja. Upravo taj efekat obezbeđuje racionalnost kod pretvaranja električne u toplotnu energiju. U tim i takvim uslovima za 1 kilovatčas električne energije dobija se čak i do 6 kilovatsati toplotne energije, jer se kondenzacija pare vrši u izmenjivačima toplote, a toplotna energija se predaje zagrejanoj vodi.99

Blokovi B1 i B2 takođe se povezuju u sistem za snabdevanje parom izmenjivačkopumpne stanice postojećim reverzibilnim parovodom i sistemom reducir stanica. Na ovaj način obezbeđena je pouzdanost u radu ukupnog toplifikacionog sistema u svim, pa i u havarnim uslovima rada elektrana.

U izmenjivačkopumpnoj stanici u razmnjivačima toplote vrši se zagrevanje vode toplifikacionog sistema i tako se obezbeđuje prenos toplotne energije do potrošača. Cirkulacionim pumpama postiže se potrebna cirkulacija u prenosnoj mreži toplifikacionog sistema. Zagrevanje vode i njena cirkulacija ostvaruje se po definisanim zahtevima kvalitativnokvantitativne regulacije. Izmenjivačko pumpna stanica smeštena je u okviru Termoelektrane “Kostolac”. Za napajanje toplotom koriste se regulisana toplifikaciona oduzimanja turbopostrojenja TEKO 2 i TEKO 3. U slučaju ispada nekog od blokova predviđeno je i havarno napajanje svežom parom.

U stanici za dizanje pritiska nalaze se dva reda paralelno povezanih pumpi po jedna na potisnom i povratnom magistralnom cevovodu. Ove pumpe podižu pritisak mrežnoj vodi na potrebnu vrednost, u zavisnosti od hidrauličnih karakteristika celokupne mreže.

KOMENTARIŠI