Elektrodistribucija Požarevac obaveštava sve korisnike da je došlo do promene pojedinih brojeva telefona od strane Telekom Srbija iz tehničkih razloga, a u cilju modernizacije i poboljšanja kvaliteta usluge.

Promena broja je izvršena tako što se prva cifra menja u broj 5.

ED Požarevac – centrala: novi broj 012/523-455 (stari broj 012/223-455)

ED Požarevac – prijava stanja brojila: 012/513-056 (stari broj 012/213-056)

ED Požarevac – dispečerski centar: 012/525-345 (stari broj 012/225-345)

Informacije za ostale brojeve na kojima je izvršena promena možete dobiti na novi broj centrale ED Požarevac 012/523-455 radnim danom od 07:00-15:00.

KOMENTARIŠI