Foto: Urban City // B.P.

Sinoć je u Požarevcu po zvaničnoj mernoj stanici u Požarevcu, ali i po aplikaciji Air Visual bio “jako zagađen”, kako je navedeno.

Foto: pozarevac.rs / screenshot

Požarevac je bio i okovan maglom, centar grada bio je gotovo neprepoznatljiv.

Foto: pozarevac.rs / screenshot

I aplikacija Air Visual pokazala je jako zagađenje u Požarevcu u pomenutom periodu. AQI indeks iznosio je čak 152.

Foto: pozarevac.rs / screenshot

Nivo zagađenja j eu Srbiji zvanično podeljen na odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen i jako zagađen.

Foto: Air Visual // screenshot

Uticaj “jako zagađenog” vazduha na zdravlje stanovništva

Ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama* populacije.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

– Preporuka za celokupnu populaciju: Izbegavati sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skratiti boravak na otvorenom, preusmeriti obavljanje uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

KOMENTARIŠI