FOTO: URBAN CITY / B.P.

Opština Kučevo omogućila je vozačima sa invaliditetom da elektronskim putem podnesu zahtev za izdavanje parking-karte i rezervaciju parking-mesta.

Zahtev podnosi osoba sa invaliditetom ili njen roditelj ili staratelj, ukoliko je ona maloletna ili lišena poslovne sposobnosti.

Rok za obradu zahteva je 30 dana od dana podnošenja. Ovu uslugu vozači sa invaliditetom mogu koristiti i u drugim gradovima u zemlji, u kojima je ona uvedena.

KOMENTARIŠI