EPS raspisao tender za geološke istražne radove za proširenje PK Drmno

EPS raspisao tender za geološke istražne radove za proširenje PK Drmno

Foto: Energija Kostolac

Elektroprivreda Srbije ad Beograd raspisala je tender za geološke istražne radove za proširenje PK Drmno za kapacitet 12 miliona tona uglja (nastavak radova).

Kako se navodi u dokumentaciji, izabrani ponuđač je obavezan da ugovorene radove izvede u roku ne dužem od 180 kalendarskih dana od dana stupanja ugovora na snagu.

– Izvođač radova, u skladu sa potrebama i zahtevima investitora, usklađivaće radove na izradi istražnih bušotina prema uslovima na terenu i dinamici razvoja površinskog kopa – precizira se u dokumentaciji.

Predviđeno mesto za obavljanja radova je ogranak TE-KO Kostolac, PK Drmno (eksploatacioni prostor 63A)

Procenjena vrednost tendera je 187.470.185 miliona dinara bez PDV-a.

Rok za dostavljanje ponuda je 17. april.

KOMENTARIŠI