EU nastavlja ulaganje u unapređenje turističke ponude Golupca

EU nastavlja ulaganje u unapređenje turističke ponude Golupca

U Golupcu se uz podršku Evropske unije preko razvojnog programa EU PRO radi na dodatnom unapređenju uslova za organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija. U okviru radova ukupne vrednosti 120.000 evra biće izvršena sanacija višenamenskih sportskih terena i izgradnje krova na letnjoj pozornici a biće nabavljena i potrebna scenska oprema. 

Sa Golubačkom tvrđavom, koja je obnovljena sredstvima EU, opština Golubac je vodeća turistička destinacija na Dunavu, a dodatna podrška EU omogućiće upotpunjavanje turističke ponude.

„Sada će svi stanovnici opštine imati bolje uslove za bavljenje sportom, a imaće i priliku da uživaju u još bogatijem kulturnom i umetničkom programu“, rekao je predsednik opštine Golubac Nebojša Mijović. Kako je dodao radovima na putnoj infrastrukturi, izgradnji biciklističko-pešačke staze od vikend naselja Vinci-Usije do tvrđave Golubački grad i izgradnjom plaže u Golupcu, koja će započeti u ovoj godini, nastavlja se ulaganje u turizam koji je jedan od strateških ciljeva razvoja opštine.

„Ono što je najvažnije, ulaganjem u turizam i bogatom turističkom ponudom mi doprinosimo razvoju lokalne zajednice kao i unapređenju privrede, što znači otvaranje novih radnih mesta i priliku za mlade da ostanu da žive i rade u Golupcu“, rekao je predsednik opštine Nebojša Mijović.

Tokom realizacije projekta, posebna pažnja će biti usmerena na aktivnosti koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja, što podrazumeva donošenje pravilnika o upravljanju i korišćenju sportskih terena i pozornice. Između ostalog ovim pristupom đacima iz obližnje škole tereni će biti dostupni za časove fizičkog vaspitanja a osobama sa invaliditetom za rekreaciju. Ove aktivnosti se sprovode u partnerstvu sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske.

Radove izvodi grupa ponuđača „Ana“ d.o.o. iz Velikog Gradišta, kao nosilac grupe izvođača  koju čine preduzeća „Aingor“ d.o.o. iz Kragujevca, „ARBAG“ d.o.o. iz Aranđelovca, „Elmont-gradnja“ d.o.o. iz Požarevca i BTR „Stefi M15“ Branko Mitić PR iz Radinca, koji su izabrani u postupku javne nabavke koji je sprovela opština Golubac.

Projekat Sanacija višenamenskih otvorenih sportskih terena i izgradnja krova na letnjoj sceni u Golupcu finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Кomplementarne aktivnosti projekta koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja sprovode se u saradnji sa programom Swiss PRO  koji podržava Vlada Švajcarske.

Aktivnosti EU PRO-a, programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije.Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

KOMENTARIŠI