Foto: Urban City / V.V. // ustupljena fotografija

Gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović je na konferenciji za medije istakao da je  ukupan iznos sredstava opredeljen za ove namene odnosno za sva četiri Javna poziva 19,2 miliona dinara, od kojih je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije opredelio 17,28 miliona dinara, a Grad 1,92 miliona dinara.

On je još dodao da je Grad prošle nedelje raspisao Javne pozive za korisnike za sva četiri projekta i poziva sva izbegla i interno raseljena lica koja su iskazala potrebe za poboljšanje uslova stanovanja da se na ista jave tj. apliciraju.

SAŠA PAVLOVIĆ, Foto: Urban City / I.P. / arhiva

Na osnovu baze podataka poverenika za izbeglice, na teritoriji Grada Požarevca postoji potreba za stambenim zbrinjavanjem za još 30 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije 44 izbegla lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Reč je o sledećim projektima

  • poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, koja žive na njihovoj teritoriji, kroz dodelu pomoći namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta nabavkom građevinskog materijala i opremeOdlukom Komesara, Gradu Požarevcu je dodeljeno 3.150.000,00 dinara gde se Grad obavezuje da sopstvenim sredstvima učestvuje u realizaciji Pomoći, i to u iznosu od najmanje 10%, što iznosi 350.000,00 dinara, što ukupno iznosi 500.000,00 dinara.
  • poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje. Odlukom Komesara, Gradu Požarevcu je dodeljeno 650.000,00 dinara gde se Grad obavezuje da sopstvenim sredstvima učestvuje u realizaciji Pomoći, i to u iznosu od najmanje 10%, što iznosi 850.000,00 dinara, što ukupno iznosi 8.500.000,00 dinara.
  • poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji, kroz nabavku građevinskog materijala i opremeOdlukom Komesara, Gradu Požarevcu je dodeljeno 890.000,00 dinara gde se Grad obavezuje da sopstvenim sredstvima učestvuje u realizaciji Pomoći, i to u iznosu od najmanje 10%, što iznosi 210.000,00 dinara, što ukupno iznosi 2.100.000,00 dinara.
  • poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na njihovoj teritoriji kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti. 

    Odlukom Komesara, Gradu Požarevcu je dodeljeno 4.590.000,00 dinara gde se Grad obavezuje da sopstvenim sredstvima učestvuje u realizaciji Pomoći, i to u iznosu od najmanje 10%, što iznosi 510.000,00 dinara, što ukupno iznosi 5.100.000,00 dinara.

    Pavlović je još dodao da će Grad Požarevac i u narednom periodu,  a sve dok postoji potreba, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, raditi na poboljšanju socijalno-ekonomskih uslova za integraciju izbeglih lica i poboljšanju uslova života ineterno raseljenih lica kroz programe za trajno rešavanje stambenog pitanja i ekonomsko osamostaljivanje i osnaživanje najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI