Grad Požarevac dobio zahvalnicu Ministarstva odbrane – Regionalnog Centra Kragujevac

Grad Požarevac dobio zahvalnicu Ministarstva odbrane – Regionalnog Centra Kragujevac

U Kragujevcu je održan sastanak Ministarstva odbrane, Regionalnog Centra Kragujevac, sa predstavnicima subjekata iz njihove nadležnosti, na kojem je dodeljena Zahvalnica gradu Požarevcu za ostvarenu saradnju u izgradnji Sistema odbrane i doprinos u realizaciji poslova planiranja priprema za odbranu. Grad Požarevac je jedan od retkih koji je dobio ovu zahvalnicu, a uručena je načelniku Gradske uprave Aleksandru Simonoviću.

Foto: Grad Požarevac

Poslove iz domena Regionalnog Centara Kragujevac, se odnose na planiranje i uređenje uspešnog funkcionisanja državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u vanrednom i ratnom stanju, obuku građana i koordinaciju sprovođenja mera i aktivnosti civilne zaštite u uslovima vanrednog i ratnog stanja, vojnu, radnu i materijalnu obavezu kao i poslove u oblasti zaštite i spasavanja civilnog stanovništva.

KOMENTARIŠI