Grad Požarevac najavio suzbijanje komaraca u ulazima i podrumima

Grad Požarevac najavio suzbijanje komaraca u ulazima i podrumima

Foto: Urban City

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. izvršiće tretman suzbijanja kućnih formi komaraca u ulazima i podrumskim prostorijama stambenih zgrada 09.11.2022. u periodu od 10 do 16 časova na teritoriji Grada Požarevca.

Koristiće se preparat koji nije opasan za ljude i domaće životinje.

KOMENTARIŠI