Najavljeno suzbijanje komaraca u Požarevcu

Najavljeno suzbijanje komaraca u Požarevcu

Foto: Urban City // B.P. / ilustracija

Grad Požarevac obaveštava da će u sredu, 10.07.2024. u periodu od 19 do 23 časova, ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, biti izvedeno suzbijanje komaraca na
teritoriji grada Požarevca.

Tretman će se izvesti uređajima sa zemlje
preparatom na bazi deltametrina. Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne
mere zaštite pčela.

U četvrtak, 11.07.2024. u periodu od 10
do 15 časova biti izvedeno suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca.

Tretman će se izvesti na vodenim recipijentima (kanali i bare) na teritoriji grada. Kao larvicid koristiće se preparat na bazi diflubenzurona i Bacillus thuringiensis, u dozi koja nije opasna za ljude, pčele i ostali životinjski i biljni svet.

KOMENTARIŠI