Najavljeno suzbijanje komaraca u Požarevcu

Najavljeno suzbijanje komaraca u Požarevcu

Foto: Urban City / B.P.

Grad Požarevac obaveštava da će u subotu, 15.06.2024. u periodu od 10 do 15 časova biti izvedeno suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca.

Tretman će se izvesti na vodenim recipijentima (kanali i bare) na teritoriji grada. Kao larvicid koristiće se preparat na bazi diflubenzurona i Bacillus thuringiensis, u dozi koja
nije opasna za ljude, pčele i ostali životinjski i biljni svet.

Takođe, izvršiće se i tretman suzbijanja kućnih formi komaraca u ulazima i podrumskim
prostorijama stambenih zgrada. Koristiće se preparat koji nije opasan za ljude i
domaće životinje.

KOMENTARIŠI