PODELI
Foto: Urban City / B.P.

Uprava Grada Požarevca obavestila je građane sa područja grada da provere da li su upisani u birački spisak i da li su podaci tačni.

Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Požarevca biće iznet na uvid u kancelariji broj 23 Gradske uprave Požarevac, u periodu od 7.30 do 15.30 časova.

Provera može biti izvršena i elektronskim putem na sajtu Ministarstva da državnu upravu i lokalnu samoupravu unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, kao i slanjem SMS poruke sa ovim podatkom na broj objavljen u sredstvima javnog informisanja i internet stranici pomenutog ministarstva.

Građani mogu da podnesu zahtev za promenu u delu biračkog spiska (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku) u kancelariji broj 23, do 31. decembra, kada se birački spisak zaključuje. Nakon zaključenja biračkog spiska, do 12. januara u 24 časa, Ministarstvo državne uprave će vršiti promene u biračkom spisku.

Građani mogu, najkasnije do 26. decembra do ponoći, da u kancelariji 23 gradske uprave podnesu zahtev da se u birački spisak unese podatak da će na predstojećem republičkom referendumu, radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije, glasati po mestu boravišta u zemlji.

Takođe, građani sa boravištem u inostranstvu mogu, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva, da pošalju zahtev Gradskoj u pravi u Požarevcu za obaveštenje o podacima koji su za njih uneti u birački spisak.

Sve bliže informacije se mogu dobiti na telefon 012/539-708 .

KOMENTARIŠI