Grad Požarevac uklanja mine, proširuje se Novo groblje

Grad Požarevac uklanja mine, proširuje se Novo groblje

Foto: Pixabay // ilustracija

Na nekadašnjem vojnom zemljištu radnici grobljanske službe već su nailazili na mine, ali se ne zna koliki je njihov konačan broj.

Novo groblje u Požarevcu proširiće se na parcelu površine 80 ari, ali sa nje najpre treba ukloniti neeskplodirana ubojna sredstva. Ona su na ovoj parceli zaostala nakon što je zemljište koristila Vojska Srbije, koja je bila njen vlasnik do 2011. godine. Tada je prodata Gradu Požarevcu, kao deo veće parcele od tri hektara, za koju je plaćeno tri miliona dinara. Primopredaja zemljišta, poznatog kao „Barutana“, obavljena je u februaru 2012. godine.

Osam godina nakon kupovine zemljišta, sledi prva faza proširenja Novog groblja, čiji je zvanični naziv „Mogila“, ali prvo treba očistiti deo od 80 ari. Slobodan Jović, direktor JKP „Komunalne službe“, koje je nadležno za gradska groblja, kaže da su na nekadašnjem vojnom zemljištu više puta nailazili na mine, koje su potom uklonjene. Koliko ih još ima pod površniskim slojem, tek treba da se utvrdi.

-Nedavno je pronađena jedna mina i policija je tri dana obezbeđivala taj deo, dok ona nije uklonjena. Prošle godine uočene su dve mine i one su nakon toga uklonjene, bez posledica – kaže Jović za Novosti. Da bi se parcela od 80 ari očistila, Gradska uprava raspisala je javnu nabavku, čija procenjena vrednost iznosi 1.666.666 miliona, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Izvođač radova na čišćenju parcele od mina, dužan je da tu svoju obavezu izvrši na dubini od minimalno tri metra. Po završetku ugovorenog posla, obavezan je da Gradu Požarevcu, kao naručiocu, izda uverenje, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je parcela u potpunosti bezbedna za rad i upotrebu, kako za posetioce, tako i za zaposlene na Novom groblju.

Staro groblje u Požarevcu zauzima 12 hektara i ima 9.000 grobova, što je maksimum njegove popunjenosti. Novo groblje, otvoreno pre dve decenije na putu ka Velikom Gradištu, prostire se na 18 hektara i ima preko 6.000 grobova.

Osim proširenja, na Novom groblju planira se i fazna izgradnja objekta za prihvatanje preminulih osoba, uz nabavku i ugradnju krematorijuma. Vrednost ovih radova iznosi oko 60 miliona dinara, koji se obezbeđuju iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI