Gradjani s pravom glasa danas će na referendumu odlučivati o promenama Ustava Srbije, u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Pitanje na koje će se odgovarati sa “da” ili “ne”, glasi “Da li ste za potvrdjivanje Akta o promeni Ustava”.

Izjašnjavanje će biti organizovano i sprovedeno od 7.00 časova ujutru do 20 časova uveče.

Republička izborna komisija izdala je uputstvo o održavanju referenduma u uslovima epidemije korona virusa, koje odredjuje i način izjašnjavanja obolelih od korone.

Pre raspisivanja referenduma usvojen je zakon koji briše cenzus, kako je to odredjeno Ustavom iz 2006. godine. Promena Ustava je usvojena ako je za to glasala većina izašlih birača.

Tvorci amandmana za promenu Ustava u delu koji se odnosi na pravosudje, naveli su kao glavnu prednost u odnosu na sadašnja rešenja, da se izbor sudija i tužilaca “seli” iz Narodne skupštine u najvažnija sudska i tužilačka tela.

U sastav Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, pored sudija i tužilaca, ulaze, kao nova kategorija, “istaknuti pravnici” koji se biraju u Narodnoj skupštini.

U njihovom sastavu više neće biti predsednik skupštinskog Odbora za pravosudje, ali u Visokom savetu tužilaštva ostaje ministar pravde, za razliku od Visokog saveta sudstva. Tužilaštvo je i u sadašnjem Ustavu navedeno kao samostalni državni organ, ne i nezavisno.

U radnom telu za izradu amandmana bili su i predstavnici strukovnih udruženja Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije, koji su poručili gradjanima da su ove promene značajne za depolitizaciju pravosudja.

Iz brojnih opozicionih stranaka pozvali su gradjane da bojkotuju referendum ili da se izjasne protiv, navodeći razne primedbe na predložena rešenja.

U osporavanju je iznet, kao redovan, zahtev da se sa promenom Ustava sačeka jer je sadašnja Skupština Srbije “jednostranačka”, s obzirom na njen sastav.

Vlada je kao razlog za usvajanje Akta o promeni Ustava navela i jačanje vladavine prava kao uslova za dalje evrointegacije.

Akt o promeni Ustava koji je potvrdjen na republičkom referendumu stupa na snagu kada ga proglasi Narodna skupština Srbije.

Posle referenduma, kako se očekuje, ubrzo će biti raspuštena Narodna skupština i raspisani parlamentarni izbori.

KOMENTARIŠI