Gradiće se vetropark Gornjak sa 30 vetrogeneratora

Gradiće se vetropark Gornjak sa 30 vetrogeneratora

Foto: Pixabay / MarkoGrothe / ilustracija

Iveks plus iz Babušnice izradio je elaborat Plana detaljne regulacije vetroparka “Gornjak” investitora Windflow East iz Beograda, za čije potrebe je plan naručila Opština Petrovac na Mlavi.

U njemu se navodi da je u toku izrada studije o izgradnji i eksploataciji elektrana na vetar, koje će se locirati u zoni najpovoljnijih specifičnih potencijala vetra.

– Ta studija će se smatrati sastavnim delom ovog prostornog plana, odnosno, onaj deo studije koji se odnosi na ovo područje. Prema dokumentaciji PPRS (Tematske karte) teritorija opštine Petrovac se nalazi u zoni većih prosečnih energija vetra u Srbiji, sa intenzitetom (na 100 m visine) preko 225kWh/m2 u januaru i oko 150kWh/m 2 u julu – stoji u elaboratu.

Površina obuhvata na području opštine Petrovac na Mlavi je 1.521 ha, a na području
opštine Žagubica je okvirno 300ha – navodi se u elaboratu koji će do 6. decembra biti na ranom javnom uvidu.

Radi se o brdovitom terenu, koje je pretežno pokriveno šumama

U okviru obuhvata Plana, u zonama koje su se analizom pokazale pogodno, planira se postavljanje ukupno trideset vetrogeneratora, svaki snage 6,2MW (25 vetrogeneratora na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, 5 vetrogeneratora na teritoriji opšiine Žagubica).

Kako je ranije saopšteno procenjuje se da bi budući vetropark Gornjak mogao da bude realizovan u narednih pet godina.

KOMENTARIŠI