Gradsko veće poziva građane Požarevca na javnu raspravu

Gradsko veće poziva građane Požarevca na javnu raspravu

FOTO: URBAN CITY / B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2021. godinu i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 16. juna 2021. godine do 23. juna 2021. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: marko.savic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu  Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2021. godinu“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI