Investicije u odvodnjavanje: Nova linija drenažnih bunara

Investicije u odvodnjavanje: Nova linija drenažnih bunara

Potpisanim ugovorom definisana je izgradnja 61 bunara sa pripadajućom opremom i izrada više od četiri kilometra primarnog cevovoda

Predstavnici rudarskog sektora ogranka „TE-KO Kostolac“ i Privrednog društva „Georad“ potpisali su krajem septembra ugovor za izgradnju LC VI linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje, vredan više od 400 miliona dinara, što je u skladu sa ovogodišnjim planom investicija.

Potpisanim ugovorom definisana je izgradnja 61 bunara sa pripadajućom opremom i izrada više od četiri kilometra primarnog cevovoda. Prosečna dubina bunara je 69 metara. Najplići bunar je dubine 19 metara, a najdublјi 126 metara. Ukupna dužina bušenja 61 bunara je 4.247 metara, a ukupna dužina trase oko pet kilometara. Rok završetka radova je 250 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao, dok je 180 kalendarskih dana predviđeno za monitoring i izradu elaborata. Za to vreme, naručilac posla priprema trasu radilišta u skladu sa obavezama. Na ovim poslovima angažovani su zaposleni privrednih društava „Autotransport“ i RIO iz Kostolca.

KOMENTARIŠI