Ističe rok za plaćanje prvog dela godišnjeg poreza na imovinu

Ističe rok za plaćanje prvog dela godišnjeg poreza na imovinu

Foto: B.P.

Lokalna poreska administracija podseća građane da je 17. februar poslednji dan za uplatu prvog dela godišnjeg poreza na imovinu preduzetnika, fizičkih i
pravnih lica.

Građani redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplate.

KOMENTARIŠI