Foto: Urban City // B.P.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova.

Za Braničevski okrug potrebno je 10 polaznika, pet za Požarevac.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, zaključno sa 10. novembrom.

Prilikom podnošenja prijave kandidat, koji ispunjava uslove konkursa u pogledu mesta prebivališta za više vatrogasno – spasilačkih jedinica, obavezno navodi redosled vatrogasno-spasilačkih jedinica za čije potrebe se prijavljuje na stručno osposobljavanje.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

da je državljanin Republike Srbije;

da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;

da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;

da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;

da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Opširnije o konkursu i načinu konkurisanja ovde.

KOMENTARIŠI