Iz Službe za hemiju TE „Kostolac B“: Prvi koraci na praksi

Iz Službe za hemiju TE „Kostolac B“: Prvi koraci na praksi

U ogranku se obavljaju različite studentske prakse jer „TE-KO Kostolac“ ima i proizvodnju uglja i električne energije.

Aleksandra Milutinović i Aleksandra Stanković, studentkinje sa Visoke strukovne škole „Primenjene inženjerske nauke Požarevac“, obavile su svoju obaveznu studentku dvonedeljnu praksu u Službi za hemiju TE „Kostolac B“. One su imale priliku da se upoznaju sa radom te službe i posebno sa procedurama koje se odnose na vodu za piće.

Foto: Energija Kostolac

− Veoma smo zahvalne na prilici da ovde imamo studentsku praksu, saradnja sa našom mentorkom Snežanom Slavković bila je odlična i odlazimo odavde sa sjajnim utiscima. Sva naša pitanja su saslušana s velikom pažnjom i puno toga smo naučile. Nije nam bilo lako da nađemo adekvatnu laboratoriju za praksu jer je njihov broj na teritoriji Braničevskog okruga mali, a nama je bilo bitno da se detaljno upoznamo sa svim aspektima koji se odnose na tehnologiju vode – rekla je Aleksandra Milutinović.

Foto: Energija Kostolac

Činjenica koja je posebno bila važna prilikom odabira potencijalne studentske prakse, jeste opremljenost same laboratorije savremenim mernim aparatima.

− Ovde postoji oprema koju naša škola nema, samim tim za nas je bio dragocen svaki trenutak proveden na praksi. Na početku smo dobile instrukcije i sva druga neophodna objašnjenja, nakon čega smo i samostalno počele da obavljamo određene zadatke, što nam je bilo veoma zanimljivo. Imale smo priliku da radimo ono o čemu smo učile. Rađene su analize koje određuju tvrdoću vode, zatim ispitivanja za organske materije i prisustvo gvožđa − rekla je Aleksandra Stanković.

Njihova mentorka Snežana Slavković, inženjer pripreme pijaće vode, objasnila je da su osnovni zadaci za ove dve studentkinje bili da se u službi HPV upoznaju s procesom proizvodnje pijaće vode u TE „Kostolac B“, kao i sa analizama za proveru kvaliteta vode za piće.

Foto: Energija Kostolac

− Znanje koje poseduju sa fakulteta je na visokom nivou, tako da nije bio nikakav problem da se upoznaju i rade u Službi za hemijsku pripremu vode. U laboratoriji su radile analize vezane za pijaću vodu i pokazale da dobro primenjuju znanje iz oblasti hemije. Njihovo angažovanje je bilo na zadovoljavajućem nivou i smatram da će im boravak u TE „Kostolac B“ koristiti u daljem radu – rekla je Slavković.

Pepo Stupar, rukovodilac Službe hemije, objasnio je da ta služba obavlja brojne analize u sistemu voda–para. Na dnevnom nivou obavljaju se i analize koje se odnose na kalorične vrednosti uglja, u cilju praćenja procesa sagorevanja na blokovima B1 i B2. Za snabdevanja deminarilizovanom vodom blokova B1 i B2, kao i za snabdevanje pijaćom vodom za termoelektrane „Kostolac B“ i okoline, Služba hemije doprema vodu sa bunara koji se nalaze pored Mlave.

Pepo Stupar, Foto: Energija Kostolac

− Služba hemije nije samo prateća u termoelektrani, jer demineralizovana voda koju oni proizvode omogućava rad blokova i proizvodnju električne energije. Saradnja privrede i obrazovnih institucija je neophodna jer stručna praksa omogućava studentima da se upoznaju sa funkcionisanjem kompleksnih sistema, u koje se ubraja i termoelektrana. Hemijska priprema vode je složen postupak i trudili smo se da objasnimo najvažnije postupke i procedure. Studentkinje su pokazale veliko interesovanje za posao, kod nas i praktično radile ono što su naučile na studijama. Posebnu pažnju obratili smo i na detaljno objašnjavanje određenih metoda i procedura, kao i na značaj standardizacije analiza i postupaka u Službi hemije, sa akcentom na postrojenju pijaće vode – kaže Stupar.

Kostolački ogranak „Elektroprivrede Srbije“ ima dugu tradiciju saradnje sa obrazovnim institucijama.

UV lampa

Za razliku od drugih postrojenja, bar ovde u Braničevskom okrugu, a možda i šire, ne koristimo hlorisanje kao postupak za dobijanje bakteriološki ispravne vode za piće, već postupak koji koristi UV lampu – objasnio je Pepo Stupar, rukovodilac Službe hemije.

KOMENTARIŠI